Projekty

 

Dział Przygotowania Produkcji posiada własną pracownię projektową wyposażoną w oprogramowanie inżynierskie firmy Autodesk klasy Autodesk i Inventor.

W pracowni dokonywane są obliczenia wytrzymałościowe, projekty konstrukcyjne i kompletna dokumentacja techniczna dla urządzeń produkowanych przez Zakład Produkcyjny Spółki i indywidualne wymogi założeń technologicznych naszych Klientów.

 

W Dziale Kontroli Jakości Spółki jest wytwarzana i archiwizowana dokumentacja jakościowa dla zaprojektowanych i wytworzonych urządzeń i instalacji.

 

Wykonanie: