CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

 

Instal Rzeszów dla swojej działalności uzyskał liczne uprawnienia i certyfikaty.

 

Poniżej aktualne posiadane dopuszczenia i uprawnienia wytwarzania dla zakładu produkcyjnego spółki:


 

 

 ► CERTYFIKAT ISO PN-EN ISO 9001:2009

     - system zarządzania jakością

 

 ► CERTYFIKAT ISO PN-EN ISO 3834-2:2007

     - pełne wymagania jakości dotyczące spawania

 

  CERTYFIKAT UDT

     - uprawnienie zakładu do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych oraz  żrących lub trujących

 


 

Wykonanie: