Zakres działalności

W działalności Spółki można wyróżnić następujące obszary produkcji:

produkcję zbiorników magazynowych i procesowych dla warunków pracy w nadciśnieniu, podciśnieniu i atmosferycznym,

produkcję zbiorników magazynowych na ciecze żrące, trujące i palne,

produkcję silosów na materiały sypkie,

produkcję konstrukcji mechanicznych i hydromechanicznych,

produkcję szerokiej gamy wymienników ciepła,

produkcję wymienników masy,

produkcję pozostałych procesowych i magazynowych aparatów chemicznych,

produkcję konstrukcji stalowych,

produkcję kompletnych systemów aparaturowych z wykorzystaniem procesów mechanicznych, hydromechanicznych, cieplnych i wymiany masy,

montaż instalacji procesowych z udziałem wyprodukowanych urządzeń.

 

Oferta Spółki tworzy, więc w sumie, bardzo szeroki zestaw wyrobów. Powoduje ona, że Spółka uczestniczy w realizacji wielu inwestycji, gdyż dla każdej z nich niezbędne są wymienione urządzenia i technologie. Naszym Klientom oferujemy również bogaty asortyment usług w zakresie: projektowania, konstruowania i doboru technologicznego urządzeń.

 

Wykonanie: