Katalog Wyrobów Własnych

Instal Rzeszów opracował wydanie katalogowe standardowych wyrobów. Znajdziecie Państwo w nim typoszeregi urządzeń opracowanych wg własnych projektów:

zbiorniki do uzdatniania wody, hydrofory, filtry, zbiorniki magazynowe na wodę

wymienniki rurowo - płaszczowe, wymienniki ciepła pojemnościowe, akumulatory i zasobniki ciepła

zbiorniki wody gorącej

zbiorniki dla sprężonego powietrza  i innych gazów oraz ich mieszanin, w tym zbiorniki próżni

chłodnice próbek, odmulacze, rozpreżacze kondensatu, zbiorniki zasilające, stacje odgazowania, zbiorniki kondensatu, zbiorniki zasilające

zbiorniki dla instalacji przeciwpożarowych

zbiorniki chemikalii - solanki, amoniaku itd.

sprzęgła hydrauliczne

zbiorniki glikolu i wody lodowej

zbiorniki dla przemysłu wydobywczego gazu ziemnego

zbiorniki paliwowe

 

 

KATALOG WYROBÓW WG GOTOWYCH PROJEKTÓW
Katalog, który prezentujemy poniżej został przygotowany specjalnie dla naszych Klientów. Ma on ułatwić:

•    zamawianie naszych wyrobów,
•    projektowanie instalacji, obiektów technologicznych, w których nasze wyroby mogą mieć zastosowanie.

Wszystkie urządzenia zawarte w Katalogu są produkowane na zamówienie. Cechuje je sprawdzona wieloletnia konstrukcja, wysoka jakość, powtarzalność i atrakcyjna cena wynikająca z gotowych, zatwierdzonych i zweryfikowanych obliczeń, wynikających z ich wieloletniego  użytkowania przez naszych Klientów.

Dzięki gotowym projektom możliwy jest również krótki termin ich realizacji.

 

I. Instalacje wodociągowe, stacje uzdatniania wody

1   Hydrofory pionowe typ AI KZ-01/12
2 Hydrofory pionowe typ AII KZ-02/11
3 Wymienniki jonitowo-sodowe KZ-03/98
4 Filtry pośpieszne zamknięte pionowe typ I Ø 400 ÷ Ø 800 KZ-04/11
5 Filtry pośpieszne zamknięte pionowe typ II Ø 1000 ÷ Ø 2400  KZ-05/11
6 Filtry pośpieszne zamknięte pionowe typ III Ø 2600 ÷ Ø 3400 KZ-06/11
7 Mieszaki wodno-powietrzne Ø 300 ÷ Ø 800                                KZ-15/11
8 Mieszaki wodno-powietrzne Ø 800 ÷ Ø 1600  KZ-16/12

 

II. Instalacje sprężonego powietrza

1   Zbiorniki sprężonego powietrza                                             KZ-17/12
2 Odkraplacze do rurociągów Ø 15 ÷ Ø 65  KZ-18/11
3 Odkraplacze do rurociągów Ø 80 ÷ Ø 150                                 KZ-19/12
4 Zbiorniki sprężonego powietrza Ø 315    KZ-50/02

 

III. Kotłownie

1 Zbiorniki zasilające poziome typ I, typ II KZ-08/12
2 Odgazowywacze termiczne typ I KZ-09/12
3 Odgazowywacze termiczne typ II KZ-10/11
4 Rozprężacze odmulin i odsolin KZ-14/11
5 Zbiorniki do kondensatu typ A-1 

KZ-20/12

6 Zbiorniki do kondensatu typ A-2, A-3 KZ-21/12
7 Zbiorniki do kondensatu typ B KZ-22/12
8 Odmulacze Ø 150 ÷ Ø 400  KZ-27/12
9 Odmulacze Ø 500 ÷ Ø 700  KZ-28/12
10 Odmulacze stojące Ø 400  ÷ Ø 1000 KZ-29/12
11 Chłodniczki do pobierania próbek KZ-30/12
12 Zasobniki ciepła pionowe Ø 900 ÷ Ø 1800 KZ-32/12
13 Zasobniki ciepła poziome Ø 800 ÷ Ø 1800 KZ-33/12
14 Jednosyfonowe przyrządy bezpieczeństwa KZ-34/12
15 Sprzęgła hydrauliczne KZ-46/12
16 Wymienniki ciepła Ø 900 ÷ Ø 1200 KZ-47/12
17 Podpory pod zbiorniki poziome Ø 400 ÷ Ø 2600 KZ-48/98
18 Rura syfonowa  KZ-49/98
19 Hydrofory KZ-51/12
20 Zbiorniki do magazynowania wody zimnej KZ-52/12

 

Użytkowników naszego Katalogu prosimy o podzielenie się z nami swoimi uwagami, co do przydatności i rozwiązań konstrukcyjnych naszych wyrobów.

Wykonanie: